obavijest

“Natječaj za predsjednika i svih tijela Komore fizioterapeuta FBIH”

Posted on 16/03/2018 · Posted in Novosti

Sukladno statutu Komore fizioterapeuta FBIH (član 16, 17 i 18), pravilniku o radu Skupštine (članak 14), i Odluci sa Skupštine (12.3.-UZ-17) održane 15.12.2017 godine, raspisuje natječaj za izbor predsjednika i svih tijela Komore.

Opći uvjeti za kandidaturu predsjednika su:

1. Životopis

2. Fakultetsko obrazovanje-diploma (VSS)

3. Rodni List

4. Potvrda o prebivalištu

5. Plan i program (za naredne 4 godine)

6. Da je državljanin BiH i član Komore

Napomena: ostali kandidati koji su članovi Komore a žele sudjelovati u radu njenih tijela, potrebno je samo da dostave životopis i zamolbu, mogu je dostaviti dole navedenim putem ili na e-mail: info@komorafizioterapeuta-fbih.com

Svoje prijave šaljite na adresu Komore “Adema Buća 28″ ili ih možete predati direktno (na adresu ili članovima Izborne komisije).

Natječaj traje od 16.3. do 16.4. 2018 godine.

Nakon završetka natječaja i odabira kandidata za mjesto predsjednika, u roku od dva tjedna zakazuje se Skupština na kojoj će biti birani predsjednik i tijela Komore. Napomena: Imena kandidata će biti objavljena u roku od 3 dana nakon završetka natječaja, žalbeni rok traje isto 3 dana nakon njihove javne objave.