better-handshake

“Sastanak zdravstvenih Komora FBIH”

Posted on 06/04/2018 · Posted in Novosti

Shodno potpisanom partnerskom sporazumu o zajedničkom nastupu Komora, predsjednici Komore medicinako laboratorijski dijagnostičara FBiH, Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH, Komore fizioterapeuta FBiH i Komore sanitarnih inžinjera FBiH pozivaju predsjedništvo navedenih Komora na zajednički sastanak.

Tema sastanka je: ” Strukovna problematika, pravni načini zaštite profesija i dogovor oko zajedničkih nastupa Komora. Sastanak će se održati u srijedu 11.04.2018. u prostorijama Komore sanitarnih inžinjera.

 

Zajedno za naša prava i struku!!!