obavijest

“Mjesto i značaj kadrova sa završenim Fakultetom zdravstvenih studija u sistemu zdravstva F BiH”

Posted on 29/06/2018 · Posted in Novosti

Obavještavamo vas da će sljedeće Komore: Komora fizioterapeuta FBiH, Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara FBiH, Komora sanitarnih inžinjera FBiH, Komora diplomiranih inžinjera radiologije i Komora diplomiranih medicinskih sestara/tehničara FBiH u Sarajevu 15 septembra/rujna 2018 godine, u Hotelu Holiday, Zmaja od bosne br.4, s početkom u 10:00 sati, predstaviti stručnost, ulogu i važnost medicinskih profesionalaca te njihovu organiziranost putem strukovnih komora.

“MJESTO I ZNAČAJ KADROVA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SUSTAVU ZDRAVSTVA FBIH”

Na pomenuto predavanje pozvati će se predstavnici Fakulteta, Univerziteta, Ministarstva i medija.

Članovi gore navedenih Komora, kao i ostali učesnici, dužni su ispuniti Prijavu koja će biti sastavni dio druge obavijesti.

Učesnici plaćaju kotizaciju u visini od 15,00 KM nadležnoj izabranoj Komori, najkasnije do 01.09.2018 godine.

U cijenu kotizacije uključen je certifikat, ručak, pauza za kavu i propagandni materijal.

Žiro račun Komore fizioterapeuta FBiH:  Unicredit Bank d d BiH. Broj računa: 3381302231832655 

Vidimo sekomore fbih