plakat seminar

Održan seminar pet komora

Posted on 17/09/2018 · Posted in Novosti

U subotu 15.9.2018. godine, u hotelu Holiday održan je seminar “Mjesto i značaj kadrova sa završenim Fakultetom zdravstvenih studija u sustavu zdravstva FBIH”.

Pred preko 300 učesnika, seminar je opravdao svoju svrhu, pri čemu su se iznijeli svi oni problemi koji se tiču osnovnih prava koja nam pripadaju.

Dogovoreni su sljedeći koraci za rješavanje  kao i aktivnija suradnja svih pet komora.

Komoru je predstavljao predsjednik Komore fizioterapeuta Ivan Boban, magistar fizioterapije