Članstvo.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE U KOMORU:

1. Ovjerena kopija/preslika diplome o završenom školovanju  odgovarajuće stručne spreme , odnosno rješenje o  nostrifikaciji diplome odgovarajuće     stručne spreme, stečene u inostranstvu, izdanu od nadležnog tijela suglasno propisima o srednjem, višem i visokom  obrazovanju

2.Ovjerena kopija/preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu

3.Uredno popunjen registracijski obrazac

4.Ovjerena kopija/preslika lične karte/osobne iskaznice

5. Obavijest o prebivalištu nadležne službe MUP-a (CIPS)

6. Ovjerena kopija/uvjerenja o državljanstvu (BiH)

7. Izjavu o poštivanju etničkih i deontoloških načela Komore fizioterapeuta FBiH

8. Dokaz uplatnica od 40,00 KM

NAPOMENE:

Svi dokumenti moraju biti ovjereni kod nadležne općinske službe (Općina) ili kod notara.
Upisnina u komoru iznosi (četrdeset) 40,00 KM i licenca (četrdeset) 40,00 KM i traje 6 godina.
Mjesečna članarina iznosi  (pet) 5,00 KM za osobe u radnom odnosu ili privatnoj praksi. Članarina se plaća se od prvog dana narednog mjeseca od dana polaganja stručnog ispita. Nezaposlene osobe oslobođene su plaćanja članarine ali su dužne dostaviti potvrdu  Zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji neuposlenih osoba. Rok za izdavanje licence je 30 dana, od dana primitka zahtjeva i dokumentacije.

Dokumenti se šalju na adresu Komore: Komora fizioterapeuta FBiH, Ivana Miličevića 1a, 88000 Mostar.

Transakcijski račun Komore otvoren je kod Unicredit Bank d d BiH. Broj računa: 3381302231832655

Kliknite na registracijski obrazac za download.

Kliknite na izjavu o poštivanju etičkog kodeksa za download.