Pitanja i odgovori.

Zašto moram biti upisan/a u Registar komore fizioterapeuta FBiH?

Sukladno s člankom 221. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH (“Sl. Novine F BiH”, br:46/10) propisano je da se zdravstveni radnici zavisno od stručnog naziva (u našem slučaju fizioterapeuti i fizioterapeutski tehničari) obavezno udružuju u Komoru, odnosno upisuju u Registar. Komora nema članstvo već Registar u koji moraju biti upisani fizioterapeuti i fizioterapeutski tehničari koji pružaju neposrednu skrb bolesnicima i građanima. Komora sukladno svojim općim aktima preuzima zaštitu svih upisanih u Registar kroz osiguravanje obnavljanja i stjecanja novih znanja i vještina, te definisanjem sistema nadležnosti i odgovornosti.

Za što mi služi licenca?

Odobrenje za samostalan rad ili licenca je, kao što i samo ime govori, dokument kojim dokazujete da imate pravo na samostalan rad u svojoj profesiji. Komora izdaje odobrenja za samostalan rad (licence) svim fizioterapeutima (VSS) i fizioterapeutskim tehničarima (SSS i VŠS) koji zadovoljavaju uvjete za upis u Registar, a poslodavci niti ne zapošljavaju fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare koji nemaju odobrenje za samostalan rad.

Kako Komora štiti moje interese?

Komora predstavlja fizioterapeute u zemlji kao i u inostranstvu, a poglavito pred tijelima državne uprave, Zavodom za zdravstveno osiguranje itd. Osnovni interes fizioterapeuta je njihov status u sistemu zdravstvene zaštite.

Koja je razlika između sindikata, komore i udruženja? Nije li to sve isto?

Komora je sukladno važećim zakonskim propisima Regulacijsko tijelo za fizioterapeute u FBiH, s javnim ovlastima (Registar, Licence, Stručni nadzor), predstavlja i zastupa sve fizioterapeute koje pružaju neposrednu zaštitu. Sindikati i udruženja predstavljaju i zastupaju samo svoje dobrovoljne članove i nisu ovlašteni predstavljati sve fizioterapeute u FBiH. Sve zloupotrebe u tom smislu predstavljaju kršenje važećih zakonskih propisa.

Što ukoliko se ne učlanim u komoru?

Radi očuvanja i zaštite interesa svoje profesije , zadovoljavanja svojih stručnih i ličnih potreba, obezbjeđivanja uslova za organiziran nastup zdravstvenih radnika istih profesionalnih grupa , kao i zaštite zdravlja građana, zdravstveni radnici zavisno od stručnog naziva obavezno se udružuju u komore (Član XX, Zakon o zdravstvenoj zaštiti F BiH (“Sl. Novine F BiH”, br:46/10). Po članu 226. istog zakona, zdravstvena ustanova koja omogući samostalan rad zdravstvenom radniku koji ne ispunjava uslove iz ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznod od 5,000 – 10,000 KM. Po članu 230. navedenog zakona, ukoliko zdravstveni inspektor zatekne zdravstvenog radnika da radi bez licence izdate od nadležne komore, kaznit će se kaznom od 250 – 1000 KM.