O NAMA

Komora fizioterapeuta Federacije Bosne i Hercegovine je osnovana dana 28. marta/ožujka 2011. godine  sukladno s članom/člankom 221. do 224. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH (“Sl.Novine F BiH”, br:46/10) i članom/člankom 3, 4, 5,  57. i 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH („Službene novine FBiH br. 27/05).

Komora ima status pravne osobe i upisana je u registar Općinskog suda u Mostaru, Broj rješenja: Tt-O-178/11 od 28.03.2011. godine i  broj rješenja Tt-O-394/14 od 26.05. 2014 godine (izvršene izmjene i dopune),

MBS: 58-05-0004-11, JIB: 4227709850007.
Šifra djelatnosti: 94.12.

Komora je samostalna strukovna organizacija fizioterapeuta sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Komora usko surađuje sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

Članstvo u Komori je obveza za sve fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare sa područja F BiH koji imaju položen stručni a sukladnočlanu/članku 147. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH i članu/članku 8. Statuta Komore.

Svrha i ciljevi Komore su:
- očuvanje i zaštita interesa profesije fizioterapeuta;
- zadovoljenje stručnih i vlastitih potreba fizioterapeuta;
- osiguranje uslova/uvjeta za organizirani nastup fizioterapeuta prema državnim organima,zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja,udruženjima,zdravstvenim ustanovama,proizvođačima i dobavljačima medicinske oprema;
- zaštita zdravlja građana.

Sukladno međunarodnoj klasifikaciji zanimanja i klasifikaciji zanimanja u FBiH, fizioterapeuti nose šifru 2264.001, viši fizioterapeutski tehničari 2264.002 a fizioterapeutski tehničari 3255.001.


 

USTROJ KOMORE

Skupština Komore

Izvršni odbor/vijeće

Predsjednik i dopredsjednik Komore

Nadzorni odbor/vijeće

Sud Komore

Tužitelj Komore

Komisija za medicinsku etiku, deontologiju fizioterapeuta i žalbe pacijenata

Komisija za stručna pitanja i trajno usavršavanje,

Komisija za staleška pitanja, privatnu praksu,

Komisija za licenciranje fizioterapeuta.

 

 

Recent Updates

“Dani zdravstvenih nauka” Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

17/11/2018

Poštovane kolege i kolegice, u Sarajevu na Fakultetu zdravstvenih studija održavaju se “Dani zdravstvenih nauka” sa međunarodnim učešćem, povodom 45 godina Fakulteta zdravstvenih studija. Program kao i prijavu možete vidjeti.. read more

Drugi kongres Udruženja ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini

17/09/2018

Poštovane kolege i prijatelji, u sklopu Drugog kongresa Udruženja ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini koji će se održati od 27. do 29. 9. 2018. godine u Mostaru,  u suradnji s  EUSSER (European Society.. read more

Održan seminar pet komora

17/09/2018

U subotu 15.9.2018. godine, u hotelu Holiday održan je seminar “Mjesto i značaj kadrova sa završenim Fakultetom zdravstvenih studija u sustavu zdravstva FBIH”. Pred preko 300 učesnika, seminar je opravdao.. read more